Hjälpmedel

Varför gissa när vi har fakta att tillgå?

Endast en objektiv, faktabaserad analys av din sving kan utgöra basen för vad du behöver jobba på och hur du kan mäta dina framsteg. Det är därför som alla mina elever börjar med en svingutvärdering. Jag använder mig av olika hjälpmedel såsom, TrackMan K-Coach, Sportsbox, SAM PuttLab och video. Eftersom dessa hjälpmedel ger mig exakta värden på vad som händer i din sving så kan jag vägleda dig i vilka övningar som gör mest skillnad och vad vi behöver jobba på för att du ska nå dina mål och ta ditt golfspel till nästa nivå.

Läs mer om K-Coach, Sportsbox.ai och TrackMan här.    

Sekventiella lektioner

 

Förbättring på riktigt kräver mer än en snabb korrigering eller sporadiska lektioner. Istället för att överväldiga dig med för många förändringar på samma gång fokuserar jag på enkla steg-för-steg instruktioner för att säkra konsekventa förbättringar.
Varje framsteg vi gör bygger vi vidare på för att åstadkomma den bästa svingen som du kan återproducera på golfbanan. Sekventiellt lärande är det snabbaste sättet att nå långsiktiga resultat.

 

 

Prenumerera på Henriks nyhetsbrev

Registrera dig idag!