SAM PuttLab

PuttLab2018_mitKoffer-360x325.png (1)

 

Vill du förbättra din putteknik?


Jag har använt SAM PuttLab i över tio år och samlat värden på ett stort antal golfspelare på alla olika nivåer. På så vis har jag identifierat ett antal gemensamma nämnare som är viktiga för att förbättra din puttning. Med hjälp av ultraljud och algoritmer genererar SAM PuttLab 41 st olika mätvärden som avslöjar hur du gör när du puttar, vad du behöver träna på och hur.
Med SAM PuttLab får du en rapport med dina värden och jag ger dig nyckeln i vad och hur du bör träna för att bli ännu bättre på puttning.

Boka lektion

Prenumerera på Henriks nyhetsbrev

Registrera dig idag!